Akademik Birimlerimizle Bologna Eşgüdüm Komisyonu İşbirliği Toplantıları Gerçekleştirilmiştir

Üniversitemiz Bologna Eşgüdüm Komisyonunun 14.10.2019 tarihli toplantısında alınan karar gereğince Komisyon Başkanı Prof. Dr. Turan GÖKÇE, Bologna Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Funda İfakat TENGİZ, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Mustafa KAYA, Öğrenci  İşleri Şube Müdürü Mehmet  AYDOĞAN, Öğrenci İşleri Şefi Fulden KARA ve Yazılım Destek Birimi Personeli Güneş TELLİ tarafından akademik birimlerimiz ziyaret edilerek işbirliği toplantıları gerçekleştirilmiştir.

 

Toplantılara Akademik Birimlerimizin yönetimi, birim Bologna Eşgüdüm Komisyonu üyeleri ve ders içeriğinden sorumlu öğretim elemanları davet edilmiş ve 2.12.2019 tarihinde 13:30 - 14:15 saatleri arasında Diş Hekimliği Fakültesi, 2.12.2019 tarihinde 14:15 - 15:00 saatleri arasında Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 3.12.2019 tarihinde 13:30 - 14:15 saatleri arasında Eczacılık Fakültesi, 3.12.2019 tarihinde 14:30 - 15:15 saatleri arasında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 4.12.2019 tarihinde 09:00 - 09:45 saatleri arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 4.12.2019 tarihinde 09:45 - 10:30 saatleri arasında Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, 4.12.2019 tarihinde 10:30 - 11:15 saatleri arasında İslami İlimler Fakültesi, 4.12.2019 tarihinde 11:15 - 12:00 saatleri arasında Turizm Fakültesi, 9.12.2019 tarihinde 13:30 - 14:15 saatleri arasında Sağlık Bilimleri Fakültesi, 9.12.2019 tarihinde 14:30 - 15:15 saatleri arasında Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, 9.12.2019 tarihinde 15:30 - 16:15 saatleri arasında Orman Fakültesi, 10.12.2019 tarihinde 13:30 - 14:15 saatleri arasında Tıp Fakültesi, 10.12.2019 tarihinde 14:30 - 15:00 saatleri arasında Fen Bilimleri Enstitüsü, 10.12.2019 tarihinde 15:00 - 15:30 saatleri arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü, 11.12.2019 tarihinde 09:00 - 09:45 saatleri arasında Yabancı Diller Yüksekokulu, 11.12.2019 tarihinde 10:00 - 10:45 saatleri arasında Sanat ve Tasarım Fakültesi ve 11.12.2019 tarihinde 11:00 - 11:45 saatleri arasında Su Ürünleri Fakültesi ziyaret edilerek istişarelerde bulunulmuştur. Toplantılara toplam 220 öğretim üyesi ve üniversite personeli katılmış olup, üniversitemiz için olumlu işbirliği mesajları paylaşılmıştır. 

Toplantıların gündemi aşağıdaki maddelerden oluşmuştur.

  • BEK Çalışmaları - YÖK ve Kalite Kurulu İstekleri Hakkında Bilgilendirme
  • Diploma Eki, E-Devlet Üzerinden Transkript Temini
  • İKC UBS "Ders Tanımı ve İçerikleri" ekranlarının tanıtımı
  • Birimlerin geribildirimleri, sorunlar ve çözüm önerileri

Toplantılar, Komisyon Başkanı Prof. Dr. Turan GÖKÇE'nin Bologna Eşgüdüm Sürecinin; eğitim-öğretim, kalite ve akreditasyon süreçleri ile Üniversitemizin saygınlığı ve tercih edilirliği açısından önemini vurgulamasıyla başlamış olup, Bologna Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Funda İfakat TENGİZ'in çalışmalardaki eksiklikler üzerinde durması, işlemlerin tamamlanması için Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi ekranlarını tanıtması ve çözüm odaklı, anlaşılır, geliştirilebilir bir Bologna Sürecinin önemine dikkat çekmesine yönelik sunumu ile devam etmiştir. 31 Aralık 2019 tarihinde bitirilmesi amaçlanan çalışmaların detaylarından bahsedilen bu toplantılar, Akademik Birimlerimizden sağlanan geri bildirimler sayesinde gerek Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi, gerekse gelişen teknoloji ile akreditasyon çalışmalarının uyumuna yönelik ileriye dönük yapılacak geliştirmelerin planlanmasına anahtar niteliğinde olmuştur.

İlgili Resimler


Menüyü Kapat