Hakkımızda

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde eğitim-öğretim sistemlerinin farklılıklarını ve özgünlüklerini koruyarak, toplumun ihtiyaçlarını karşılayan, ulusal ve uluslararası normlara uygun, kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir öğretim sistemi oluşturulabilmesi amacıyla Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü kurulmuştur.

 

Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğünün amacı;

*Üniversite bünyesinde bulunan tüm eğitim programlarının program amaçlarının, program yeterliklerinin, program istihdam olanaklarının belirlenmesi için üniversite birimlerine rehberlik etme,

*Derslerin amaç ve içeriklerinin, derslerin öğrenme kazanımlarının, öğrenme kazanımlarının program yeterlikleri ile ilişkilerinin, ders işlenişi sırasında kullanılan öğretim ve ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerinin, ders AKTS ve iş yüklerinin ve derste kullanılan kaynakların belirlenmesi için üniversite birimlerine rehberlik etme,

*Birimler tarafından üretilen verilerin Eğitim Programları Geliştirme Çalışmasının Üniversite Bilgi Sistemi (UBYS) üzerine aktarılmasına rehberlik etme,

*Üniversite eğitim birimlerinin, Program Yeterlikleri ve Eğitim Programlarını Geliştirme (Bologna) Çalışmaları kapsamında yürütülecek çalışmalar, doldurulması gereken formlar, çalışma süreci, çalışma ürünleri ve bu süreçte ihtiyaç duyulacak bilgi ve kaynaklar hakkında sürekli bilgilendirmektir.

 

Üniversitemizde yukarıdaki çalışmaların sürdürülmesi ile eğitimin niteliğinin artırılması, kalite güvence sistemlerinin oluşturulması, diğer ulusal ve uluslararası yükseköğretim kurumları ile işbirliğini ve hareketliliğin geliştirilmesi ve nihayetinde mezunların istihdam edilebilirliğinin artırılması çalışmalarına katkı sunulması hedeflenmiştir.

Menüyü Kapat